วิธีการเข้าสู่ระบบการตรวจสอบสถานะผู้สมัคร
  1. กรอก Username (เลขบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร)
  2. กรอก Password (หมายเลขใบสมัคร)
  3. คลิก check box ยืนยันข้อมูลถูกต้อง
  4. คลิกที่ปุ่ม ตรวจสอบสถานะผู้สมัคร

ผู้สมัครที่สามารถเข้าตรวจสอบสถานะผู้สมัครในระบบได้

1. ต้องเป็นผู้สมัครที่ได้บันทึกข้อมูลการสมัครเข้าสู่ระบบแล้วเท่านั้น
2. ใช้เลขประจำตัวประชาชนผู้สมัคร เป็น Username
3. ใช้หมายเลขใบสมัคร เป็น Password
   ** กรณีจำหมายเลขใบสมัครไม่ได้ คลิ๊กที่นี่
   

ตรวจสอบสถานะผู้สมัคร
Username :
Password :
ยืนยันข้อมูลถูกต้อง